Hướng dẫn cho Sinh viên
Sinh viên phải tuân thủ:
1. Đăng nhập để học trực tuyến.
2. Không cho mượn tài khoản bất kỳ hình thức nào.
3. Thay đổi pass word thường xuyên để bảo mật...
4. Nếu gập bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ trung tâm ICT  để được hướng dẫn và giải quyết Sđt: email....
Khai báo đăng nhập